Kempeleen vanha kirkko

Kempeleen vanha kirkko

Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät perustettiin tammikuussa 2018. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhan kirkon tunnettavuutta ja historian tuntemusta. Yhdistys tukee korvaamattoman arvokkaan kirkon restaurointi- ja peruskorjaustyötä.

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero: RA/2019/810, pv. 01.10.2019 - 30.09. 2021
Luvan saaja: Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät ry.
Luvan myöntäjä: Oulun poliisilaitos
Toimeenpanoalue: Oulun poliiisilaitoksen alue
Käyttötarkoitus: Kempeleen vanhan kirkon seinämaalausten restaurointityön tukemiseen, varat luovutetaan maalausten konnostustöiden valmistuttua.